Runecast - pametni nadzor VMware okolja

Zmanjšajte skrbi, čas ter stroške, ki nastanejo zaradi izpadov IT sistema in izgube podatkov. Zagotovite svojemu podjetju stabilno podporno okolje in boljše poslovne rezultate.Bodite brezskrbni z Runecast Analyzerjem.

 

Razpoložljivo IT znanje se najbolj po­gosto uporablja reaktivno oziroma za reševanje težav potem, ko se zgodijo.

Pri analizi incidentov je bilo ugotovljeno, da kar 90% težav, ki se nanašajo na VMwa­re oblak in virtualizacijsko platformo izvira iz že znanih in dokumentiranih razlogov.

Razlogov za to je več:

 • Delovanje IT je najbolj pogosto reaktivno in ne proaktivno
 • Ne uporabljajo se najboljše prakse
 • Varnostni pregled sistemov se najpogosteje izvaja ročno ali se sploh ne izvaja
 • Velika količina zapisov o delovanju sistema je neuporabna
 • IT ekipe so fokusirane samo na to da sis­tem deluje in večkrat pozabijo na inovacije

 

5

 

Izognite se izpadom

Večini težav, ki se dnevno pojavljajo v okoljih vSphere, se lahko izognemo.

Bodite proaktivni z Runecastom!

Prihranite čas

Zmanjšajte čas, porabljen za odpravljanje težav in iz-boljšanje varnosti. Pridobite podatke iz dnevnikov virtualne infrastrukture.

Bodite varnejši

Runecast priporoča izboljšave vaše varnosti z uradnimi vodniki vSphere Security Hardening. Vsi podatki ostanejo lokalno.

Usklajenost

Redne posodobitve, načrtovane analize in opozorila o dogodkih vam zagotavljajo, da ostanejo podatki usklajeni in zaščiteni ves čas.

 


 

Funkcionalnosti

 • Analiza konfiguracije na podlagi VM­ware KB člankov
  Runecast analyzer prepozna vašo speci­fično konfiguracijo in uporabi podatke o znanih težavah za prepoznavo izpostavlje­nosti preden to vpliva na vaše poslovanje.
   
 • Povečanje varnosti
  Preverjanje stanja varnosti na podlagi »vSphere Security hardening Guide« v ne­kaj minutah namesto v nekaj tednih.
   
 • Dobre prakse
  Za rešitvijo stoji ekipa visoko certificiranih strokovnjakov (VCDX, VCAP, ITIL) z mno­go let izkušnjami.
   
 • Analiza zapisov (logov) o delovanju sis­temov
  Korelacija zapisov v logih iz host strežni­kov, virtualnih strežnikov in vCenter z znanimi težavami v realnem času.
   
 • Varna navidezna naprava
  Runecast analyzer je na voljo kot »virtual appliance« in se namesti lokalno in ne po­šilja nobenih podatkov izven omrežja.
   
 • Stalna usklajenos
  Redne posodobitev novih KB člankov, no­vih primerov dobrih praks in varnostnih priporočil skupaj z novimi funkcional­nostmi.

 

Koristi za poslovanje

 • Izogibanje stroškov
  Zmanjšanje nivoja neplaniranih izpadov in stroškov povezanih s sistemskimi napa­kami.
   
 • Povečana IT učinkovitost
  Runecast avtomatizira do 95% varnostnih preverjanj, 80% zaznavanj in prepreče­vanj težav ter 70% tehničnega odpravlja­nja težav.
   
 • Ublažitev tveganja
  Runecast lahko prepreči do 90% vseh te­žav in 99% znanih težav, katere so izkusili že drugi pred vami.
   
 • Povečanje dosegljivosti
  V nekaj minutah Runecast razkrije napač­ne konfiguracije na sistemu in pokaže ka­tere IT dobre prakse niso bile upoštevane.
   
 • Povečana varnost
  V nekaj minutah Runecast javi ali je sistem v skladu z globalnimi standardi varnosti, predlaga spremembe in okrepi pripravlje­nost na IT revizijo.

 

Kako Runecast deluje?

Runecast Analyzer se namesti na obstoje­če VMware okolje kot »virtual appliance«. Po namestitvi se mu nastavijo osnovni parame­tri in dostop do VMware infrastrukture. Po prenosu aktualnih verzij KB se naredi pre­gled infrastrukture in s tem že lahko vidimo kje so morebitne pomanjkljivosti.

 

Runecast analyzer lahko brezplačno preiz­kusite in prenesete na naslovu https://www.runecast.biz/register ali pa obi­ščete naš Demo IKT center, ki ga je podje­tje GOV-IS d.o.o. vzpostavilo v Podjetniškem centru Standard v Velenju s podporo Me­stne občine Velenje.

 


KONTAKTIRAJTE NAS

Pošljite nam vaša vprašanja, nas obiščite ali pokličite.

E-pošta : info@gov-is.si
Telefon : +386 (0)3 777 3333
Naslov: Ozare 19, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija
PE Velenje: Šaleška 2a, 3320 Velenje, Slovenija