X

BLOG GOV-IS

Izbrane zanimivosti, novice in novitete.

Blog

Nadzor omrežja z orodjem Zabbix

Cilj Zabbixa je zagotoviti spremljanje infrastrukture, storitev ali procesov, kar lahko podjetju pomaga pri razvoju podrobnih strategij in prihodnjih ciljev njihove infrastrukture.

Nadzor omrežja z orodjem Zabbix

V naš centralni nadzorni center smo dodali vse naše vzdrževane stranke, kar nam omogoča stalno spremljanje dogajanj v omrežjih strank v realnem času, hkrati pa lahko napovemo, kje bi lahko nastali problemi v omrežjih.

Takoj lahko torej ugotovimo, če recimo dostopna točka v katerem od kompleksnejših omrežjih nima povezave s stikalom, ter težavo takoj lociramo in odpravimo.

Vse to nam omogoča Zabbix.

 

Zabbix je odprtokodni sistem za nadzor omrežja zasnovan na hierarhiji strežnik-agent. Z uporabo spletnega dostopa omogoča administratorju nadzor stanja omrežja v realnem času, hkrati pa omogoča tudi spremljanje informacij o preteklih spremembah stanja posameznih metrik. Vsi zbrani podatki so shranjeni v skupno podatkovno bazo, kar omogoča Zabbixu enostavno korelacijo med (na prvi pogled) nepovezanimi podatki. Porazdeljen nadzor je lahko izveden z uporabo posredniških strežnikov. Visoka zmogljivost spremljanja v realnem času pomeni, da je mogoče hkrati nadzirati več tisoč strežnikov, virtualnih in omrežnih naprav.

 

Računalniška omrežja

Računalniško omrežje lahko definiramo kot sistem neodvisnih računalnikov, ki so medsebojno povezani z namenom izmenjave informacij in izmenjave zunanjih naprav in drugih omrežnih naprav.

Izmenjava informacij je glavni namen računalniškega omrežja. Obstaja praktična potreba po povezovanju znotraj informacijskih sistemov, saj bistveno poveča uporabnost in poslovno vrednost informacijskih sistemov. Nove metode poslovanja in sodoben način dela zahtevajo hiter, zanesljiv in nemoten pretok podatkov z možnostjo dostopa prek različnih naprav (osebni računalnik, tablični računalnik, pametni telefon itd.). Takšne medsebojno povezane naprave in sistemi zahtevajo visoko zmogljiva, zanesljiva in varna omrežja. Varnostna tveganja (kot so vdori in prekinitve poslovanja) v sodobnih informacijsko-komunikacijskih sistemih obstajajo že od samega začetka in jih je mogoče odpraviti le z ustreznimi mehanizmi preprečevanja in obrambe. Eden izmed njih je pravilno spremljanje sistema in omrežja, ki je osnova za dobro delovanje sistema.

Sistemi za spremljanje lahko pomagajo sistemu, da deluje in poveča odstotek razpoložljivosti sistema. Razporejeni so v omrežja vseh velikosti - večinoma po tem, ko sistemski skrbnik ugotovi, da se težave res zgodijo, kadar je odgovorna oseba (ali ekipa) najmanj pripravljena za njihovo reševanje. Ustrezen nadzorni sistem lahko zagotovi, da je omrežje na voljo in deluje ter lahko celo preprečuje in predvideva morebitne prihodnje incidente.

 

Kaj je Zabbix?

Zabbix je programska oprema, ki lahko spremlja ne le različne preproste omrežne parametre, temveč tudi zdravje in celovitost strežnikov ter razpoložljivost storitev. Zabbix uporablja prilagodljiv mehanizem obveščanja, ki uporabnikom omogoča konfiguriranje opozoril za vsak dogodek z uporabo e-pošte, sporočil SMS ali glasovnega klica kot medijskega kanala. To omogoča hiter odziv na težave s strežnikom in različne incidente, povezane z omrežjem. Vključene so tudi funkcije poročanja in vizualizacije podatkov na podlagi shranjenih podatkov, zaradi česar je Zabbix zelo primeren za pregled in načrtovanje osnovne nosilnosti.

Zabbix podpira tako anketiranje kot ujemanje kot način zbiranja podatkov od gostiteljev. Vsa poročila in statistika Zabbixa ter konfiguracijski parametri so dostopni prek spletnega vmesnika. Ta spletni vmesnik zagotavlja, da je mogoče stanje omrežja in zdravje nadzorovanih strežnikov oceniti s katere koli lokacije in katere koli vrste naprave. Če je Zabbix pravilno konfiguriran, lahko igra pomembno vlogo pri spremljanju IT infrastrukture, ne glede na velikost. Zaradi tega je Zabbix zelo primeren za majhne organizacije z le nekaj strežniki in za velika podjetja z množico strežnikov.

zabbixdash

Zabbix, je odprtokodna rešitev, ki jo je napisal Aleksej Vladišev. Ponuja številne funkcije, kot so vizualizacija podatkov, načrtovanje zmogljivosti in integracija z okoliško infrastrukturo. Poudariti je potrebno, da je uvedba ustreznega nadzornega sistema v okoljih različnih velikosti nujna.

Zabbix je bil izbran zaradi široke palete funkcij, prilagodljivosti in sposobnosti prilagajanja različnim vrstam okolij.

 

Porazdeljeni nadzorni sistemi

Spremljanje sistema in omrežja lahko definiramo kot postopek zbiranja in shranjevanja podatkov o stanju določenega sistema, pri čemer je lahko sistem en sam računalnik, nekaj omrežnih naprav ali zapleteno omrežje, sestavljeno iz več medsebojno povezanih naprav. Na trgu obstaja veliko tovrstnih izdelkov, ki jih lahko na splošno razdelimo v dve glavni kategoriji: komercialna in odprtokodna programska oprema. Nekatere rešitve odprtega vira so postale zelo priljubljene v skupnostih - med drugim Nagios, Zabbix in Zennos.

 

Pomen spremljanja

Pravilno postavljen sistem spremljanja ima lahko pomembno vlogo v različnih procesih podjetja, povezanih z IT. Uporabniki zahtevajo visok odstotek neprekinjenega delovanja (ali razpoložljivosti storitev), ponudniki storitev pa bi morali storiti vse, da sistem ostane večino časa na voljo. Pomembno je tudi, da uporabnike seznanite s postopkom opozarjanja, ko pride do incidenta. Ko je v preteklosti strežnik trpel zaradi okvare strojne ali programske opreme, ki je povzročila izpad nekaterih storitev, je uporabnik o tem obvestil imenovano osebo in sporočil napako. To se je močno izboljšalo s pojavom samodejnih opozoril, ki so lahko, če so pravilno nastavljena, veliko hitrejši od uporabnikov in odgovorno osebo seznanijo s težavo, preden uporabnik ugotovi, ali po možnosti celo preprečijo, da bi se težava zgodila s obveščanje prave osebe, da bo lahko ustrezno ukrepala.

Ta postopek prav tako skrajša odzivni čas odgovornega inženirja ali skrbnika in zmanjša čas izpadov. Glavna predpostavka pravilnega spremljanja je preprosta in neposredna: če meritev preseže vnaprej določen prag, obvestite odgovorno osebo. Da bi preprečili, da bi bila nekatera opozorila poslana sredi noči, pravilno nastavljen nadzorni sistem redno preverja vnaprej določen niz parametrov na oddaljenem gostitelju. Če so parametri pravilno konfigurirani, bo nadzorni sistem z opozorilom (e-poštno sporočilo ali besedilno sporočilo) obvestil odgovorno osebo, ko se meritev približuje stanju »Težava«. Če oseba prezre opozorilo in meritev preide v stanje »Kritično«, lahko nadzorni sistem pošlje drugačno opozorilo (običajno klic, ustvarjen z besedilom v govor). Opozorila o obnovitvi lahko pošljete tudi, če meritev preide iz stanja »Težava« v stanje »V redu«.

Distribuirani nadzorni sistemi lahko za porazdelitev obremenitve omrežnega nadzora uporabljajo več strežnikov. Ta nastavitev je značilna za velika poslovna okolja, kjer mora en centralni nadzorni sistem voditi evidenco več segmentov omrežja ali celo različnih geografskih regij. Večina porazdeljenih nadzornih sistemov uporablja nekakšen proxy za zbiranje neobdelanih podatkov iz različnih segmentov omrežja, medtem ko obdelava zbranih podatkov poteka na centralnem nadzornem vozlišču.

 

Zabbix

Zabbix je bil prvič objavljen leta 2001 v prodaji kot močna in učinkovita rešitev za spremljanje. Zabbix je odprtokodni paket, ki ga je zelo enostavno dobiti in uvesti. Razdeljen je v kompaktnem paketu z nizkimi zahtevami glede strojne in programske opreme. Ker je sorazmerno enostaven za uporabo, je lahko zelo dober kandidat tudi za majhna okolja z omejenim proračunom. Po drugi strani pa Zabbixova razširljivost in porazdeljena arhitektura resnično izstopata v okoljih z velikim številom nadzorovanih objektov, s kompleksno konfiguracijo in odvisnostmi.

Glede na svoje lastnosti Zabbix omogoča zbiranje različnih vrst podatkov iz omrežja. Visoko zmogljivo sprotno spremljanje pomeni, da je mogoče hkrati spremljati več deset tisoč strežnikov, navideznih strojev in drugih omrežnih naprav. Poleg shranjevanja podatkov lahko uporabniki ustvarijo različne vizualizacije (kot so pregledi, zemljevidi, grafi in zasloni), da bolje razumejo in povežejo podatke, zbrane iz omrežja. Zabbix ima tudi prilagodljiv način analiziranja podatkov za namene opozarjanja. Spremlja lahko vse glavne protokole (HTTP, FTP, SSH, POP3, SMTP, SNMP itd.), njegov izvorni agent je na voljo v vseh operacijskih sistemih (Windows, OS X, Linux, FreeBSD itd.), Uporablja večstopenjsko spremljanje spletne aplikacije (preverjanje vsebine, zakasnitve in hitrosti), poenostavlja dodajanje gostitelja prek različnih predlog, lahko nadzira dnevniške datoteke in vnovične zagone, uporablja samodejno odkrivanje (s samodejno dodanim nadzorom virov), lahko spremlja gostitelja z ali brez agenta Zabbix, in kar je najpomembneje, je njegov seznam funkcij razširljiv prek API-ja.

 

Nobena programska oprema za spremljanje ne more nadomestiti dolgoletnih izkušenj in presoje, lahko pa naredi pomembnejše podatke bolj vidne. Zabbix omogoča sistemskemu skrbniku priložnost, da pridobi vpogled v delovanje strežnika in prepozna trende, odpravi ozka grla ter se na morebitne težave odzove z večjo hitrostjo in natančnostjo.

V svoji karieri se večina sistemskih skrbnikov, inženirjev in arhitektov sooča z nezanesljivimi omrežji in težavnimi omrežnimi napravami. Ko se stvari začnejo odvijati tako, kot se ne bi smelo, je mogoče morebitne izpade zmanjšati ali se jim izogniti, če težavo odkrijemo in rešimo v najkrajšem možnem času.

 

Cilj Zabbixa je zagotoviti spremljanje infrastrukture, storitev ali procesov, kar lahko podjetju pomaga pri razvoju podrobnih strategij in prihodnjih ciljev njihove infrastrukture. Poleg tega lahko Zabbix pomaga pri načrtovanju zmogljivosti, organizaciji, upravljanju zalog in izvajanju storitev. Zabbix je zelo primeren tudi za projekte interneta stvari, zahvaljujoč agentu z minimalnimi zahtevami glede strojne in programske opreme.

Z Zabbixom je mogoče pridobiti nadzor nad vsemi informacijami, pridobljenimi iz omrežja.

Vse informacije v Zabbixu se lahko in jih je treba ponovno uporabiti v drugih aplikacijah (statističnih, varnostnih ali inventarnih), da bodo organizacije imele še večje koristi. Predstavlja lahko informacije ne samo o razpoložljivosti in učinkovitosti informacijskega okolja, temveč tudi o poslovnih metrikah, ključnih kazalnikih uspešnosti (KPI), lokaciji postavk zalog, različnih senzorjih (npr. vlaga, temperatura, bližina ali gibanje) in mnogih različne informacije, ki nas obkrožajo pri vsakdanjem delovanju.

Z vsemi svojimi lastnostmi Zabbix podjetju pomaga, da v celoti izkoristi in nadzoruje svojo opremo, aplikacije in podatke, s čimer doseže pozitivne koristi in pridobi prednost pred konkurenti.

 

Priključite vaš informacijski sistem v naš GOV-IS nadzorni center! Pišite nam ali nas pokličite na 03 777 33 33.