X

BLOG GOV-IS

Izbrane zanimivosti, novice in novitete.

Blog

Uporaba GenAI v praksi – Copilot za Microsoft 365

Po dooolgem dopustu se vrneš v pisarno, kjer te čaka kup neodgovorjenih mailov, zapisnikov sestankov, … [Pozdravljen Copilot. Mi lahko prosim strneš neodgovorjene emaile in izluščiš pomembne. Skrajšaj zapisnike sestankov in jih prosim povzemi. Hvala.]

Uporaba GenAI v praksi – Copilot za Microsoft 365

»Današnja umetna inteligenca je najslabša umetna inteligenca, ki jo boste kdaj uporabljali…« David Friedman, filozof

 

Kaj je GenAI

Umetna inteligenca (AI) je že lep čas med nami in jo že leta tudi redno uporabljamo, čeprav se sami tega nismo najbolj zavedali in smo – tako bi povedala večina ljudi, umetno inteligenco pričeli uporabljati šele z dostopom do ChatGPT.

To seveda ne drži, marsikdo se že leta pogovarja s Siri, Alexo in drugimi boti, uporablja robote za sesanje, … Vse to je AI.

AI simulira človeško inteligenco in predstavlja velik svet, znotraj katerega se nahajajo še strojno učenje (machine learning, ML, učenje iz podatkov), globoko učenje (deep learning, DL, nevronske mreže z več plastmi) in pa velik jezikovni model (large language model, LLM, obdelava in generiranje jezika).

Ko se dotaknemo Copilota in podobnih (ChatGPT, Google Gemini, Inflection PI) pa govorimo o generativni umetni inteligenci aka GenAI. Na kratko: GenAI se nanaša na umetno inteligenco, ki lahko ustvarja besedilo, slike, videoposnetke ali druge podatke z uporabo generativnih modelov. GenAI ustvarja vsebino kot odziv na pozive (prompte), pri čemer pogosto uporablja pomoč nevronske mreže in globokega učenja.

 

Kaj je bistvena razlika med ChatGPT in Microsoftofim Copilotom?

Obe rešitvi znata odgovarjati na vprašanja, ustvarjati slike, …

Medtem, ko je ChatGPT produkt OpenAI hiše, je Copilot Microsoftov AI. Poleg tega, da oba AI modela uporabljata strojno in globoko učenje, Copilot (v različici za M365) uporablja tudi podatke, ki so shranjeni v bazah uporabnikov (SharePoint), seveda s primernimi restrikcijami.

Copilot za M365 združuje LLM s podatki iz Microsoft 365, se integrira v aplikacije M365 in predvsem služi kot asistent, njegova naloga pa je povečanje produktivnosti in ustvarjalnosti.

Pomembna razlika je tudi ta, da Copilot podatkov, ki mu jih podamo s prompti ne širi v internet, temveč jih zadrži lokalno v omrežju. Nevarnost, da bi kritični podatki ušli v internet, je torej izničena.

 

Copilot za Microsoft 365

O Copilotu za Microsoft 365 smo že pisali, pa vendar vseeno ponovimo.

Copilot za Microsoft 365 je orodje za produktivnost, ki ga poganja umetna inteligenca in je zasnovano za povečanje učinkovitosti in ustvarjalnosti. Povezuje se z različnimi aplikacijami Microsoft 365 in zagotavlja pomoč v realnem času. Prilagaja se edinstvenim potrebam različnih uporabnikov, z močno zavezanostjo varnosti podatkov in skladnosti zagotavlja zaščito občutljivih poslovnih podatkov, prav zaradi tega pa predstavlja zanesljivo in varno izbiro za podjetja.

Kaj prepričuje podjetja, da se odločijo za uporabo Copilota za M365?

Povečuje produktivnost

Microsoft Copilot za Microsoft 365 je zasnovan za povečanje produktivnosti. Uporabnikom lahko pomaga reševati zapletene delovne naloge na enem mestu in tako poveča učinkovitost. Prav tako prihrani čas in trud, saj za uporabnike opravi zahtevno delo.

Povečuje ustvarjalnost

Microsoft Copilot lahko uporabnikom pomaga ustvarjati vsebine, ideje, vpoglede in ostalo. Predstavlja dragoceno orodje za različne naloge.

Prilagodljivost

Microsoft Copilot je mogoče prilagoditi načinu dela uporabnikov. Zaradi te prilagodljivosti je vsestransko orodje, ki lahko zadovolji edinstvene potrebe različnih uporabnikov.

 

Marsikdo se vpraša, kam gredo podatki, ki jih damo v obdelavo Copilotu. Za varnost podatkov in preprečevanja nezaželjenega uhajanja podatkov je poskrbljeno takole:

 

Varnost in skladnost podatkov

Copilot za Microsoft 365 je skladen z obstoječimi zavezami glede zasebnosti, varnosti in skladnosti za komercialne stranke Microsoft 365, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in mejo podatkov Evropske unije (EU). Upošteva obstoječe obveznosti glede zasebnosti in skladnosti, zagotavlja rezidenčnost podatkov in mejo skladnosti ter varuje občutljive poslovne podatke.

 

Lastniški podatki podjetja

Copilot dostopa do vsebine in konteksta preko Microsoft Graph rešitve. Ustvari lahko odgovore, zasidrane v vaših organizacijskih podatkih, kot so uporabniški dokumenti, e-pošta, koledar, klepet, sestanki in stiki. Vendar se pozivi, odgovori in podatki, do katerih se dostopa prek Microsoft Graph, ne uporabljajo za usposabljanje temeljev velikih jezikovnih modelov (LLM), vključno s tistimi, ki jih uporablja Microsoft Copilot za Microsoft 365.

 

Primeri dobre prakse

Obstaja cel kup primerov dobrih praks, na tisoče zadovoljnih uporabnikov, ki na dnevni bazi s pridom koristijo vse bonbončke in prednosti umetne inteligence. Da pa ne izpostavljamo vseh, bomo izpostavili tiste, za katere mislimo, da bi se jih večina najprej poslužila.

 

Upravljanje e-pošte v programu Outlook: Upravljanje e-pošte je glavno področje, na katerem lahko Microsoft Copilot drastično zmanjša vašo delovno obremenitev. Copilot vam lahko pomaga pri pripravi osnutkov odgovorov, povzemanju e-pošte in učinkovitem upravljanju koledarja.

Ustvarjanje dokumentov v Wordu: Copilot lahko pospeši postopek ustvarjanja in poveča kakovost dokumentov z manj truda, od osnutkov zapiskov do generiranja poročil.

Analiza podatkov v programu Excel: Copilot lahko spremeni način dela s podatki z avtomatizacijo zapletenih analiz, ustvarjanjem vpogledov iz podatkovnih nizov in ustvarjanjem vizualnih predstavitev podatkov.

Priprava predstavitev v PowerPoint: Uporabite Copilot za oblikovanje prepričljivih slideov, predlagal bo tudi izboljšave postavitev in celo pomoč pri oblikovanju govornih opomb.

 

Copilot bo seveda za črpanje svojega znanja zahteval nekatere podatke, ki pa bodo v vsakem primeru ostali znotraj omrežja. Podatke bo črpal iz emailov, koledarjev, obstoječih dokumentov na SharePointu (oz. katero bazo mu bomo določili), neobdelanih podatkov Excel, …

 

Pri vsem skupaj je ključna personalizacija. Za popolno prilagoditev vseh nastavitev bo trajalo nekaj časa, bo pa Copilot z večjim razumevanjem vaših želja bolj učinkovit.

Hibridni pristop: Združite Copilotove zmožnosti umetne inteligence s človeškim nadzorom za optimalne rezultate. Uporabite ga za pripravo osnutkov in predlogov, vendar vedno preglejte in izboljšajte rezultate.

Povratne zanke: Redno zagotavljate povratne informacije o Copilotovih predlogih. To pomaga sistemu, da se uči in prilagaja ter sčasoma izboljša svojo uporabnost.

Varnost in skladnost: Zagotovite, da je uporaba sistema Copilot skladna s politikami vaše organizacije glede varnosti podatkov in zasebnosti. Upoštevajte vrsto obdelave podatkov.

Če se osredotočite na ta področja, uporabljate prave aplikacije, zagotovite potrebne podatke in upoštevate realen časovni načrt, bo Copilot precej hitro postal en izmed vaših najboljših prijateljev.

 

Ne pozabite, da je pot do popolne uvedbe maraton in ne sprint. Začnite z majhnimi, obvladljivimi nalogami in povečajte svoja prizadevanja, ko se boste bolje seznanili s tehnologijo.